Ramowy Program KONGRESU GOSPODARCZEGO EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ

Economic Congress-Horizontal

29 maja 2019 r.

10:00 – 10:45

Uroczyste otwarcie Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej,  Targów Export Expo oraz targów China Homelife Poland

11:00 – 11:55

Inauguracja III edycji Kongresu Gospodarczego: słowa wstępne. Wprowadzenie, przedstawienie głównych tematów.

 • Gość VIP
 • Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • reprezentant z Chin
 • Oskar G. Loewe, Stowarzyszenie Pracodawców Niemieckich
 • Doug Mayorga, executive president and CEO-Founder, and head of the U.S Minority Chamber of Commerce (USMCC)
 • Leszek Ladowski, Prezes Chambers Federation of Central and Easter European Chamber of Commerce
 • Kazimierz Gajowy, Prezes Fundacji Fenicja Liban

prowadzący: Redaktor Roman Czejarek

12:00 – 13:30

Debata : Współpraca gospodarcza administracji centralnej z samorządem gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej, Azji oraz obu Ameryk

uczestnicy:

 • Przedstawiciel samorządu terytorialnego
 • Leszek Ladowski, Prezes Chambers Federation of Central and Easter European Chamber of Commerce
 • Doug Mayorga, president a of the United State Minority Chamber of Commerce (USMCC)
 • Oskar G. Loewe, Stowarzyszenie Pracodawców Niemieckich
 • Cezary Kaźmierczak Prezes Zwiazek Przedsiebiorców i Pracodawców
 • Adrian Zwoliński – Konfederacja Lewiatan

moderator: Andrzej Pieczonka

13:35 – 14:40

Debata: Własność intelektualna w działalności gospodarczej, procedura międzynarodowa znaków towarowych

uczestnicy:

 • dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • Kancelaria prawna Chiny
 • Gość z zagranicy

moderator: mecenas Robert Mikulski

14:45 – 16:00

Debata: Europa Środkowo-Wschodnia na Jedwabnym Szlaku– diagnoza

uczestnicy:

 • Bartosz Miszkiewicz – prezes SIMLOG
 • Przedstawiciel Białorusi
 • Przedstawiciel Kazachstanu
 • Przedstawiciel Chin
 • Jakub Gołębiewski – OT LOGISTICS
 • Andrzej Pieczonka – były konsul ekonomiczny RP w Szanghaju

moderator: Alicja Bachulska

30 maja 2019 r.

10:00 – 11:15

Debata: Cross Border e-commerce. Jak zdobyć i obsługiwać Klienta poza Polską.

Organizator : Izba Gospodarki Elektronicznej – eCommerce Polska

moderator:  Patrycja Sass-Staniszewska,  prezes eCommerce Polska

11:20 – 12:30
Debata: Chiny w dobie CIIE – jakie wyzwania stoją przed eksportem do Państwa Środka

Raport: Prezentacja struktury polskiego eksportu do Chin.

uczestnicy:

 • Marek Orzechowski – Doradca Zarządu ds. Rynków Azjatyckich (Action)
 • Marcin Ramotowski – GERLACH
 • Przedstawiciel PAIiH – do potwierdzenia
 • Przedstawiciel BBA Transport

moderator: Patrycja Pendrakowska

12:35 – 13:45

Debata: Rozwój turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej – czy możliwa jest wspólna oferta na rynki azjatyckie, bliskowschodnie i Amerykę

uczestnicy:

 • Przedstawiciel centralnej administracji publicznej
 • Salah Atallah prezes T&T  Bliski Wschód
 • Władysław Grochowski, prezes sieci hoteli Arche,
 • Andrzej Wójcik, prezes sieci hoteli Satoria

moderator:  Redaktor Grzegorz Pawlak

13:50 – 15:00

Debata:  Spółdzielczość historia czy przyszłość?  Aktualne wyzwania spółdzielczości

Organizator:  KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZOŚCI

15:05 – 16:00

Debata: Przyszłość elektro mobilności,  wizjonerskie źródła pozyskania energii

31 maja 2019 r.

10:00 – 11:15

Debata: Przyszłość sieci zakupowych

Organizator: Naczelna Rada Zrzeszeń  Handlu i Usług

11:05 – 12:30

Debata: Współpraca międzynarodowa Wyższych Uczelni  ważnym elementem rozwoju gospodarczego; Szkolnictwo wyższe w służbie  innowacyjnej gospodarki

uczestnicy:

 • Przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • Przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej
 • Dr Leonard Milewski, dziekan wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
 • Wiktor Adamus Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Przedstawiciel Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

SEMINARIA: MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA HANDLOWA: BEZCENNA WIEDZA DLA IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW”

29 – 30 MAJA 2019 r.

 

„Współpraca handlowa z Chinami” to trzecia edycja cyklu warsztatów, które odbędą się podczas targów China Homelife Show. Celem warsztatów jest zapoznanie początkujących

i zaawansowanych importerów z procedurami związanymi ze sprowadzaniem towarów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz z Chin.

29 maja 2019 r.

12:00 -13:30

Panel: ABC importu i eksportu do Chin

 • Wprowadzenie w najnowsze wyzwania związane z importem z Chin

BIG CHINA, Paulina Kiełbuś-Jania

 • Pułapki do uniknięcia przy imporcie z Chin

CHIŃSKIRAPORT.PL Dominik Błędzki

 • Unikniecie dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem

VERICO, Mariola Bańdo-Szwaj

14:15-15:30

Panel: Wyzwania związane z logistyką

 • Nakreślenie głównych wyzwań w transporcie dzisiaj

OT LOGISTICS, Jakub Gołębiewski

 • Transport kolejowy MORSKA AGENCJA GDYNIA, Michał Golańczyk
 • Uproszczenia celne dla importerów GERLACH, Marcin Ramotowski
 • Przedstawiciel kolei
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce – do potweirdzenia
 • BBA Transport

30 maja 2019 r.

11:00 – 12:30

Warsztaty pogłębione:

Panel: ABC importu i eksportu do Chin

 • Wprowadzenie w najnowsze wyzwania związane z importem z Chin

BIG CHINA, Paulina Kiełbuś-Jania

 • Pułapki do uniknięcia przy imporcie z Chin

CHIŃSKIRAPORT.PL Dominik Błędzki

 • Uniknięcie dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem

VERICO, Mariola Bańdo-Szwaj

12:35 – 14:00

Panel: Jak bezpiecznie importować z Chin? Weryfikacja kontrahenta, kontrola jakości i ryzyko kursowe

 • Organizacja importu. IMPORTUJ Z NAMI, Piotr Burzyński
 • Kontrola jakości. VERICO, Mariola Bańdo-Szwaj
 • Zabezpieczanie ryzyka kursowego. DOBRYKURS.pl, Piotr Łukasiński